Nguyễn Trung Nghĩa

7 posts published

Cảnh báo chiến dịch lừa đảo chiếm đoạt thông tin thẻ tín dụng nhắm vào người dùng các ngân hàng tại Việt Nam

Cảnh báo chiến dịch lừa đảo chiếm đoạt thông tin thẻ tín dụng nhắm vào người dùng các ngân hàng tại Việt Nam

Trong quá trình giám sát và đảm bảo an toàn thông tin trên không gian mạng, Dịch vụ Viettel Threat Intelligence phát hiện một chiến dịch tấn công lợi dụng dịch vụ thẻ tín dụng có chủ đích nhằm vào người dùng các tổ chức ngân hàng tại Việt Nam.