Research | Innovation | Sharing

Mustang Panda và một số biến thể của mã độc PlugX được sử dụng phổ biến trong thời gian gần đây - Phần II

Mustang Panda và một số biến thể của mã độc PlugX được sử dụng phổ biến trong thời gian gần đây - Phần II

Mẫu XOR 2Một số kỹ thuật mớiControl flow flatteningBiến thể mới sử dụng kỹ thuật control flow flattening nhằm gây khó khăn trong việc phân tích mã độc. Kỹ thuật này biến các câu lệnh điều kiện, các vòng lặp hay các khối chương trình trở thành một vòng lặp

Mustang Panda và một số biến thể của mã độc PlugX được sử dụng phổ biến trong thời gian gần đây - Phần I

Mustang Panda và một số biến thể của mã độc PlugX được sử dụng phổ biến trong thời gian gần đây - Phần I

Tổng quanMustang Panda là một nhóm tấn công được CrowdStrike Falcon Intelligence phát hiện vào 2017. Kể từ khi xuất hiện, Mustang Panda đã thực hiện nhiều chiến dịch tấn công vào các doanh nghiệp và tổ chức tại một số quốc gia như Mỹ, Đức , Mông Cổ, Myanmar, Pakistan,

1day to 0day(CVE-2022-30024) on TP-Link TL-WR841N
Researches

1day to 0day(CVE-2022-30024) on TP-Link TL-WR841N

Vulnerabilities on TP-Link TL-WR841N devices Vulnerability Description CVE-2020-8423 Data parsing CVE-2022-24355 File extensions handling CVE-2022-30024 Assignment data CVE-2020-8423Description The vulnerability on TP-LINK's router device with model number TL-WR841N V10 is assigned ID CVE-2020-8423. The vulnerability allows an authenticated attacker to remotely execute arbitrary code on the device by sending a