Research | Innovation | Sharing

Hàng ngàn thiết bị sử dụng FortiOS và FortiProxy chưa cập nhật bản vá cho các lỗ hổng bảo mật nghiêm trọng - Phần I

Hàng ngàn thiết bị sử dụng FortiOS và FortiProxy chưa cập nhật bản vá cho các lỗ hổng bảo mật nghiêm trọng - Phần I

Trong quá trình giám sát nguy cơ trên không gian mạng, Viettel Threat Intelligence ghi nhận các lỗ hổng chưa được vá trên các sản phẩm phổ biến hiện đang là mục tiêu ưa thích của các nhóm tấn công nhắm vào các tổ chức doanh nghiệp. Một trong số

Cảnh báo chiến dịch lừa đảo chiếm đoạt thông tin thẻ tín dụng nhắm vào người dùng các ngân hàng tại Việt Nam

Cảnh báo chiến dịch lừa đảo chiếm đoạt thông tin thẻ tín dụng nhắm vào người dùng các ngân hàng tại Việt Nam

Trong quá trình giám sát và đảm bảo an toàn thông tin trên không gian mạng, Dịch vụ Viettel Threat Intelligence phát hiện một chiến dịch tấn công lợi dụng dịch vụ thẻ tín dụng có chủ đích nhằm vào người dùng các tổ chức ngân hàng tại Việt Nam.