Vũ Đức Hoàng

3 posts published

Mustang Panda và một số biến thể của mã độc PlugX được sử dụng phổ biến trong thời gian gần đây - Phần II

Mustang Panda và một số biến thể của mã độc PlugX được sử dụng phổ biến trong thời gian gần đây - Phần II

Mẫu XOR 2Một số kỹ thuật mớiControl flow flatteningBiến thể mới sử dụng kỹ thuật control flow flattening nhằm gây khó khăn trong việc phân tích mã độc. Kỹ thuật này biến các câu lệnh điều kiện, các vòng lặp hay các khối chương trình trở thành một vòng lặp

Mustang Panda và một số biến thể của mã độc PlugX được sử dụng phổ biến trong thời gian gần đây - Phần I

Mustang Panda và một số biến thể của mã độc PlugX được sử dụng phổ biến trong thời gian gần đây - Phần I

Tổng quanMustang Panda là một nhóm tấn công được CrowdStrike Falcon Intelligence phát hiện vào 2017. Kể từ khi xuất hiện, Mustang Panda đã thực hiện nhiều chiến dịch tấn công vào các doanh nghiệp và tổ chức tại một số quốc gia như Mỹ, Đức , Mông Cổ, Myanmar, Pakistan,