Giới thiệu Linux Performance Analysis

Giới thiệu Linux Performance Analysis

Nay lang thang mạng có đọc một số bài viết về Linux performance. Giật mình khi đây không phải là một vài post lẻ tẻ mà là cả 1 thread lớn được anh em trong giới định nghĩa và bàn luận sôi nổi.

Đề xướng lên chủ để này là mấy ông tech ở Netflix http://www.brendangregg.com với 1 loạt các video, slide và cả ảnh full không che về vấn đề này.

Hẳn là anh em đã quá quen với mấy hình này (Không nhớ nhưng hot trend cách đây tầm 2,3 năm):

Hoặc

Thật khó để định nghĩa Linux performance là gì? thấy đại ý nó là những hoạt động chủ yếu là sử dụng công cụ để có tác dụng như sau: Giúp observability system (Tạm dịch là có cái nhìn/thấu hiểu về hệ thống) từ đó có giúp cho việc performance benchmark => performance tuningtroubleshoot* vấn đề xảy ra trên hệ thống.

Author: Toan Nguyen